Evropska raziskava podjetij 2009 (ECS) – Prakse v zvezi s človeškimi viri

Prakse v zvezi s človeškimi viri

  • Zaposlovanje osebja s pogodbami o zaposlitvi za določen čas je postalo pogost pojav v več kot polovici (54 %) vseh podjetij, ki so bila zajeta v raziskavi ECS 2009
  • Nekaj več kot petina podjetij je zaposlila začasne agencijske delavce v zadnjih 12 mesecih pred raziskavo
  • V EU malo več kot štiri od petih podjetij navaja, da je ekipno delo pomembna značilnost delovne organizacije.
  • Tri podjetja od štirih sistematično preverjajo potrebe po nadaljnjem usposabljanju. Vendar pa to ne pomeni, da se nadaljnje usposabljanje izvaja.

Opomba: video posnetek je na voljo samo v angleškem jeziku.