Evropska raziskava podjetij (ECS) 2009 – finančna uspešnost

Terensko delo za Evropsko raziskavo podjetij (ECS) 2009, ki se je opravljalo prek telefona, je bilo končano leta 2009. Podatki, ki jih je dalo okoli 30 000 sodelujočih podjetij iz vse Evrope, bi morali veliko prispevati k izboljšanju oblikovanja politik Evropske unije v prihodnosti.

Eurofound in njegove ključne zainteresirane strani so se odločili, da bi bilo koristno, če bi imeli nekatere podatke o finančni uspešnosti podjetij, ki so sodelovala v raziskavi. Finančna uspešnost je lahko zanimiva spremenljivka, ki pripomore k ocenjevanju politik in praks, ki jih podjetja uporabljajo na področjih, kot so prilagodljivost, upravljanje človeških virov in socialni dialog.

Pristop, ki je bil sprejet, je bil dvojen.

  • Prvič, številna vprašanja v glavnem vprašalniku ESC so se nanašala na subjektivna merila o finančni uspešnosti in delovni produktivnosti podjetja na podlagi mnenj izprašanih vodstvenih delavcev.
  • Drugi modul (finančna uspešnost) je poskušal potrditi ta subjektivna merila in razširiti potencial zbranih podatkov za analizo. Med izvajanjem so bile zbrane dodatne informacije o uspešnosti podjetij iz zasebnega sektorja v petih državah – na Finskem, v Nemčiji, na Poljskem, v Španiji in Združenem kraljestvu, ki imajo različne ‘socialne ureditve’.

Nadaljnja obravnava

Kakor je bilo najavljeno na koncu prve telefonske ankete, je družba TNS Infratest Socialforschung GmbH znova obiskala podjetja iz zasebnega sektorja v ciljnih državah in jim postavila nekaj dodatnih vprašanj. Ta kratek vprašalnik je bil namenjen obogatitvi odgovorov, ki so bili zbrani med telefonsko raziskavo, da se poveča uporabnost za znanstveno analizo. Vseboval je nekaj vprašanj o finančni uspešnosti; za popoln odgovor na ta vprašanja je bilo morda treba natančne odgovore poiskati v dokumentaciji podjetja.

Rezultati tega modula o finančni uspešnosti bodo objavljeni ...