Evropska raziskava podjetij 2009 (ECS) – spremenljiv del plače

Spremenljiv del plače in finančna participacija

  • V EU ena tretjina podjetij z 10 ali več zaposlenimi uporablja elemente plače, ki so odvisni od uspešnosti posameznika. To zadeva nekaj več kot polovico (53 %) vseh zaposlenih. Več kot polovica predstavnikov zaposlenih (54 %) na splošno podpira takšne sheme, pri čemer pa se med državami pojavljajo velike razlike
  • Po podatkih iz raziskave ECS 14 % vseh zasebnih podjetij v EU z 10 ali več zaposlenimi trenutno uporablja neko vrsto sistema udeležbe pri dobičku. Ti sistemi se daleč najpogosteje pojavljajo v Franciji, kjer več kot tretjina (35 %) vseh zasebnih podjetij uporablja sistem udeležbe pri dobičku

Opomba: video posnetek je na voljo samo v angleškem jeziku.