Evropska raziskava podjetij 2009 (ECS)

Gibljiv delovni čas

  • Več kot polovica (56 %) podjetij v Evropi ponuja neko vrsto gibljivega delovnega časa
  • Približno dve tretjini anketiranih ustanov ponuja svojim zaposlenim možnost zaposlitve s krajšim delovnim časom
  • V 12 mesecih pred raziskavo so povečane delovne obremenitve z nadurami zaposlenih reševali v malo več kot dveh tretjinah podjetij. Nadurno delo je razmeroma enakomerno porazdeljeno med različnimi področji gospodarske dejavnosti
  • Delo zunaj običajnega delovnega časa ostaja na stabilni ravni in je značilno za znatno manj podjetij kot druge oblike gibljivega delovnega časa. V približno 44 % podjetij znotraj EU morajo zaposleni redno delati izven običajnega delovnega časa, večinoma ob sobotah (40 %).

Opomba: video posnetek je na voljo samo v angleškem jeziku.