Evropska raziskava podjetij 2009 (ECS) – socialni dialog

Socialni dialog na delovnem mestu

  • Skoraj štiri podjetja od desetih (37 %) so v raziskavi navedla, da imajo institucionalno obliko zastopanosti delavcev, ki zajema več kot 60 % zaposlenih
  • za več kot dve tretjini delavcev v EU se uporabljajo kolektivne pogodbe o plači: v celotnem gospodarstvu je ta delež 69-odstotni, samo v zasebnem sektorju pa 67-odstotni
  • predstavniki delavcev v Evropi so očitno na splošno zadovoljni, da med njimi in upravami podjetij obstaja dobra kultura interakcije in sodelovanja
  • evropska vodstva podjetij imajo na splošno pozitivno mnenje o učinku socialnega dialoga in zastopanosti delavcev na delovnem mestu
  • približno 80 % izprašanih predstavnikov trdi, da zaposleni podpirajo njihovo delo.

Opomba: video posnetek je na voljo samo v angleškem jeziku.