Evropska raziskava podjetij 2013 - Vprašalnik

Kakovosten vprašalnik je ključni element uspešne raziskave. Eurofound veliko vlaga v razvoj svojih vprašalnikov. Vprašalnik tretje evropske raziskave podjetij je rezultat skrbne priprave v okviru fundacije.

Temeljila je na dveh osnovnih dokumentih, s pomočjo katerih je bil pripravljen konceptualni okvir vprašalnika. Prvi dokument se nanaša na organizacijo dela in sodelovanje delavcev, drugi pa na socialni dialog na delovnem mestu kot gonilo za neposredno sodelovanje.

Poleg tega je bil vprašalnik razvit v tesnem sodelovanju s skupino za razvoj vprašalnikov, ki jo sestavljajo strokovnjaki iz različnih držav članic Evropske unije, ki na tem področju opravljajo raziskave v svoji državi ali so vključeni v vseevropski raziskovalni projekt npr. MEADOW, predstavniki mednarodnih organizacij in tripartitni upravni odbor Eurofounda.

V okviru priprav je bil vprašalnik najprej preveden iz angleščine v nemščino in francoščino kot pomoč za dokončanje vprašalnika v izvornem jeziku in izvedbo predtestov v treh državah.

Pomemben element za zagotovitev uspešnosti vseevropske raziskave je tudi kakovost in primerljivost jezikovnih različic, uporabljenih v vsaki državi. Obsežen prevajalski proces, ki ga izvajata Eurofound in njegov izvajalec, odraža pomembnost kakovostnih prevodov.

Angleško različico vprašalnika za anketiranje vodstva in anketiranje predstavnikov zaposlenih je mogoče prenesti.