Evropska raziskava o kakovosti življenja 2007

Eurofoundova druga Evropska raziskava o kakovosti življenja (EQLS), ki je bila izvedena leta 2007, ponuja širok pogled na raznolike socialne razmere v 27 državah članicah, zajela pa je tudi Norveško in države kandidatke: Turčijo, Makedonijo in Hrvaško.

Številna vprašanja, ki so bila postavljena v prvi raziskavi EQLS leta 2003, so bila znova postavljena in so obravnavala vprašanja, kot so zaposlovanje, dohodek, izobraževanje, bivanje, družina, zdravje, ravnotežje med delom in zasebnim življenjem, življenjsko zadovoljstvo in zaznana kakovost družbe. Dva nabora podatkov bosta raziskovalnim skupinam omogočila, da ocenijo, kako so se življenja ljudi spremenila v vmesnih letih.

Podatki iz EQLS in drugih dodatnih virov se zapisujejo tudi v Eurofoundovo elektronsko podatkovno zbirko statističnih kazalnikov kakovosti življenja (EurLIFE).