EQLS 2007: Ugotovitve

Pregled rezultatov

  • Evropejci so na splošno zadovoljni in srečni v življenju: na lestvici od ena do deset, je v državah EU27 povprečna ocena za življenjsko zadovoljstvo 7, za srečo pa 7,5;
  • Razlike med dohodki gospodinjstev v Evropi so velike: V državah EU27 so dohodki v Bolgariji in Romuniji skoraj tako nizki kot v državi kandidatki, Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji; zaradi nezadostnih dohodkov približno polovica vseh gospodinjstev v 12 novih državah članicah in 3 državah kandidatkah (razen Cipra in Malte) prideluje nekaj lastne hrane;
  • Družina je močno vključena v skrb za otroke in starejše in ostaja prvo mesto za iskanje podpore v težkih trenutkih; Evropejci poročajo o visoki stopnji zadovoljstva z družinskim življenjem; ženske še vedno posvetijo več časa skrbi in gospodinjskim dolžnostim kot moški;
  • Dobro ravnotežje med delom in zasebnim življenjem je težko doseči, največ težav pa se navidez pojavlja v jugovzhodni Evropi: na Hrvaškem in v Grčiji, nekaj več kot 70 % delovnega prebivalstva trdi, da so zaradi dela preutrujeni za opravljanje gospodinjskih opravil vsaj nekajkrat na mesec;
  • 81 % prebivalcev EU je navedlo, da je zdravje ‘zelo pomembno’ za njihovo kakovost življenja: vendar pa v povprečju samo 21 % ljudi svoje zdravje ocenjuje kot ‘zelo dobro’;
  • Ko so jih prosili, naj ocenijo kakovost družbe, so prebivalci 12 vzhodnoevropskih novih držav članic ter prebivalci Italije in Portugalske pokazali najnižje zaupanje do političnih ustanov. Državljani iz skandinavskih držav in Turčije najbolj zaupajo svojim ustanovam; ljudje iz skandinavskih držav in Nizozemske so izrazili tudi najvišjo stopnjo zaupanja v druge ljudi.