EQLS 2007: sekundarna analiza

V letu 2008 je Eurofound naročil sekundarno analizo podatkov iz raziskave EQLS v zvezi s ključnimi temami politik. Poročila o sekundarni analizi so na voljo za naslednje teme:

Vsa poročila so na voljo samo v angleškem jeziku.

Končno poročilo o sekundarni analizi, Kakovost življenja v etničnih soseskah v Evropi, bo predvidoma objavljeno v letu 2011.