Evropska raziskava o kakovosti življenja 2012

Delo na terenu za tretjo evropsko raziskavo o kakovosti življenja (EQLS) je potekalo od konca septembra 2011 do začetka februarja 2012 v 27 državah članicah Evropske unije.

Poročilo o izsledkih z naslovom Kakovost življenja v Evropi: vplivi krize je zdaj na voljo na spletu.

 

Glavni izsledki

V nekaterih državah v Evropi je opažen 20-odstotni upad ravni optimizma in občutka sreče, več kot tretjina ljudi pa navaja poslabšanje finančnega stanja v zadnjih petih letih. Ti izsledki v veliki meri, z nekaj zanimivimi izjemami, odsevajo gospodarsko resničnost. Najvišja raven optimizma je zabeležena na Danskem in Švedskem, najnižja pa v Grčiji, Italiji in na Portugalskem. Družbeno stanje, kakršno je danes v Evropski uniji, je obsežna in zapletena zadeva. Od zadnje raziskave v letu 2007 se še več ljudi, ki je imelo dober dohodek in stanovanje primerne kakovosti, zdaj spopada z brezposelnostjo, dolgovi, negotovostjo glede stanovanja in dostopa do storitev. 

Raziskava izpostavlja tudi dejstvo, da je za mnogo ljudi čedalje težje preživeti iz meseca v mesec: 7 % poroča o velikih težavah preživetja iz meseca v mesec, a so razlike med različnimi državami članicami zelo velike in segajo od 22 % v Grčiji do 1 % na Finskem. Na vprašanje, na koga bi se obrnili, če bi si nujno morali izposoditi denar, je večina Evropejcev (70 %) odgovorila, da bi vprašala svoje družinske člane ali sorodnike. Naslednjih 12 % bi se obrnilo na prijatelje, sosede ali koga drugega, in le 8 % na ponudnika storitev ali ustrezno ustanovo. Ena oseba od 10 (10 %) je odgovorila, da nimajo nikogar, na kogar bi se lahko obrnili. Še zlasti je to pogosto med ljudmi iz statistične četrtine z najnižjimi dohodki (15 %). Na splošno 8 % ljudi v EU ni moglo vrniti neformalnega dolga v dogovorjenem času.

V zadnjih petih letih je upadlo tudi zaupanje v javne institucije, vlade in skupščine, pri čemer je upad največji v državah, ki se srečujejo z najresnejšimi gospodarskimi težavami, kot sta na primer Španija in Grčija. Zaupanje v javne institucije je najvišje na Danskem, Finskem, v Luksemburgu in na Švedskem, predvsem zato, ker je v teh državah neprimerljivo visoka raven zaupanja v državne politične ustanove.

Pregledno poročilo obravnava vrsto vprašanj kot so zaposlitev, dohodek, bivanjske in življenjske razmere, družina, zdravje, ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, zadovoljstvo z življenjem in dojemanje kakovosti družbe. Dodatna poročila o osebnem dobrem počutju, družbenih neenakostih, kakovosti družbenih in javnih storitev ter trendih kakovosti življenja, povzeta iz treh raziskav, bodo sledila v letu 2013.

Področje

To poročilo zajema 27 držav članic EU, anketiranih pa je bilo skupaj 43 636 ljudi v 34 državah (7 držav je držav kandidatk ali držav predpristopnic: Hrvaška, Islandija, NJR Makedonija, Črna gora, Kosovo, Srbija in Turčija). Izsledki iz teh držav bodo objavljeni v letu 2013. Eurofound je tesno sodeloval s svojim pogodbenim partnerjem GfK EU3C iz Belgije, da bi zagotovil, da so pri pripravi in izvajanju tretje raziskave EQLS doseženi najvišji standardi kakovosti.

Podatki bodo po predvidoma javnosti na voljo prek arhiva podatkov Združenega kraljestva spomladi 2013.

Metodologija