Evropska raziskava o kakovosti življenja 2012 (EQLS 2012) - Metodologija

V želji zagotoviti primerljive in zanesljive podatke o kakovosti življenja v Evropi je Eurofound zasnoval enoten metodološki pristop in sistem zagotavljanja kakovosti. Metodologija je bila z leti postopoma izboljšana, vključene so bile nove problematike, s širitvijo Evropske unije pa se je razširil tudi geografski domet raziskave.

Obdobje terenskega dela: september 2011-februar 2012 (države članice EU); maj-avgust 2012 (države, ki niso članice EU).

Izvajalec: GfK Significant (Belgija).

Domet: 27 držav članic EU in 7 držav, ki niso članice EU (Hrvaška, Islandija, Kosovo, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora, Srbija, Turčija)

Ciljna populacija: Ciljna populacija so bili prebivalci zgoraj omenjenih držav, starejši od 18 let.

Vzorec: Osnovni vzorec je bil večstopenjski, stratificirani, naključni vzorec. Vsaka država je bila razdeljena na območja glede na regionalno delitev države in stopnjo urbanizacije, v vsakem od teh območij pa je bilo naključno izbrano določeno število osnovnih vzorčnih enot. V vsaki od teh osnovnih vzorčnih enot je bil nato izbran naključni vzorec gospodinjstev. V vsakem od izbranih gospodinjstev smo za anketo izbrali tistega člana gospodinjstva, ki bo najprej praznoval rojstni dan.

Velikost vzorca: Ciljna velikost vzorca je znašala od 1 000 v manjših do 3 000 anketirancev v večjih državah. Ob zaključku terenskega dela je bilo skupno opravljenih 43 636 anket.

Vrsta raziskave: Osebni razgovor z anketiranci na podlagi vprašalnika v njihovem maternem jeziku na njihovih domovih.

Vrsta razgovora: Osebni pogovor na domu anketiranca v povprečnem trajanju 38 minut v EU27 oziroma 39 minut v državah, ki niso članice EU.

Na voljo je tehnično poročilo (v angleščini, .pdf, 1MB) o evropski raziskavi o kakovosti življenja.