EWCS 2010 – Vzorčenje

Vzorec, ki je bil uporabljen v Evropski raziskavi o delovnih razmerah, je reprezentativen za osebe, stare 15 let ali več (16 ali več v Španiji, Združenem kraljestvu in Norveški), ki so zaposlene in bivajo v državi, v kateri se izvaja raziskava. V vsaki državi je bilo uporabljeno večstopenjsko stratificirano slučajno vzorčenje.

Na prvi stopnji so bile vzorčene primarne enote za vzorčenje (primary sampling units – PSU), ki so bile stratificirane glede na geografske regije (stopnja NUTS 2 ali nižja) in glede na raven urbanizacije. Zatem so bila v vsakem PSU vzorčena gospodinjstva. V državah, v katerih je bil na voljo posodobljen in kakovosten register naslovov ali prebivalstva, je bil ta uporabljen za okvir za vzorčenje. Če takšnega registra ni bilo na voljo, je bil uporabljen postopek naključne poti. Pri peti raziskavi EWCS je bilo določanje naslovov po postopku z naključno potjo ločeno od faze anketiranja. Na koncu je bil uporabljen še presejalni postopek, da se je izbrala ustrezna oseba znotraj vsakega gospodinjstva.

Cilj v vsaki državi je bil 1 000 izpolnjenih anket, razen v Sloveniji (1 400), Združenem kraljestvu in Poljski (1 500), Nemčiji in Turčiji (2 000), Franciji (3 000) in Belgiji (4 000). Slovenska, francoska in belgijska vlada so uporabile možnost, ki jo je ponudil Eurofound, in so doplačale za povečanje prvotne velikosti vzorca. Število anket, ki so bile izpolnjene v vsaki od držav, je povzet v naslednji preglednici.

Število izpolnjenih anket:

Belgija

4 001

Irska

1 003

Avstrija

1 003

Hrvaška

1 100

Bolgarija

1 014

Italija

1 500

Poljska

1 500

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

1 100

Češka republika

1 000

Ciper

1 000

Portugalska

1 000

Turčija

2 100

Danska

1 069

Latvija

1 001

Romunija

1 017

 

 

Nemčija

2 133

Litva

1 004

Slovenija

1 404

Albanija

1 000

Estonija

1 000

Luksemburg

1 000

Slovaška

1 002

Kosovo

1 018

Grčija

1 037

Madžarska

1 006

Finska

1 028

Črna gora

1 041

Španija

1 008

Malta

1 000

Švedska

1 004

 

 

Francija

3 046

Nizozemska

1 017

Združeno kraljestvo

1 575

Norveška

1 085

Za več informacij si oglejte Poročilo o izvedbi vzorčenja.