EWCS 2010 – Ponderiranje

Tako kot pri prejšnjih ponovitvah raziskave EWCS je bilo treba uporabiti tri vrste ponderjev, da bi se zagotovilo, da je mogoče podatke, ki temeljijo na podatkih pete raziskave EWCS šteti za reprezentativne za delavce v Evropi.

  1. Ponderji za verjetnost izbire
    Zaradi načina, na katerega je zasnovan postopek vzorčenja, imajo ljudje v gospodinjstvih z manj zaposlenimi člani večjo možnost, da se jih vključi v vzorec, kot ljudje v gospodinjstvih z več zaposlenimi člani. Na primer, v gospodinjstvu, v katerem je zaposlena ena oseba, je možnost, da bo ta oseba izbrana 100-odstotna, v gospodinjstvih, v katerih sta zaposleni dve osebi, pa ta možnost pade na 50 %. Ponderji za verjetnost izbire (ali ponderji zasnove) so določeni tako, da to izravnajo.
  2. Ponderji po stratifikaciji
    Zaradi razlik pri pripravljenosti in dosegljivosti za sodelovanje v raziskavi so nekatere skupine v vzorcu raziskave EWSC preveč zastopane, druge skupine pa premalo. Da bi zagotovili, da rezultati natančno odražajo populacijo delavcev v vsaki državi, je potrebno ponderiranje po stratifikaciji. Ponderji so izračunani na podlagi primerjave raziskave EWCS z raziskavo o delovni sili (Eurostat) glede na spol, starost, regijo, poklic in gospodarski sektor anketirancev. 
  3. Nadnacionalni ponderji
    Razlike med državami glede na obseg njihove delovne sile se ne odražajo (v celoti) v velikosti vzorca za vsako državo. Da bi zagotovili, da imajo večje države večji ponder pri rezultatih na ravni EU, je pri opravljanju analiz na evropski ravni treba uporabiti nadnacionalne ponderje.

Za več informacij si oglejte Poročilo o ponderiranju, [.pdf, 3.7MB, na voljo samo v angleškem jeziku].