Šesta evropska raziskava o delovnih razmerah 2015 – metodologija

Eurofound si je v okviru evropske raziskave o delovnih razmerah (EWCS) prizadeval zbrati primerljive in zanesljive podatke o delovnih razmerah v Evropi. Metodologija se je na podlagi pridobljenih izkušenj postopoma izboljševala in odraža najsodobnejšo metodologijo na področju raziskav.

Izvajalec: Ipsos NV, Belgija

Pokritost: 28 držav članic EU, Norveška, Švica, Albanija, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora, Srbija in Turčija

Obdobje terenskega dela: od februarja do septembra 2015 v EU-28, na Norveškem in v Švici; od septembra do decembra 2015 v Albaniji, nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, Črni gori, Srbiji in Turčiji

Ciljna populacija: vsi prebivalci navedenih držav, stari 15 let ali več (16 let ali več v Bolgariji, na Norveškem, v Španiji in Združenem kraljestvu), ki so bili v času raziskave v delovnem razmerju. Za delovno razmerje se je štelo delo za plačilo ali dobiček, ki je v tednu pred anketiranjem trajalo vsaj eno uro (opredelitev Mednarodne organizacije dela).

Vzorec: večstopenjski, stratificirani, naključni vzorec aktivnega prebivalstva v vsaki državi. Vzorčenje je bilo odvisno od razpoložljivosti visokokakovostnih registrov izvedeno na ravni posameznika, gospodinjstva in domačega naslova ali s popisom v skladu s pristopom naključnega sprehoda. Vzorci na ravni držav so bili stratificirani po regijah in stopnjah urbanizacije. V vsakem stratumu so bile vzorčne enote prve stopnje (PSU) naključno izbrane sorazmerno z velikostjo. Nato je bil v vsaki PSU izbran naključen vzorec gospodinjstev. Na koncu je bila v vsakem gospodinjstvu, razen v primeru uporabe registrov na ravni posameznika, za anketiranca izbrana delovno aktivna oseba, ki ima naslednja rojstni dan.

Velikost vzorca: v večini držav je bil ciljni vzorec 1 000. Da bi se ustrezno upoštevala številčnejša delovna sila v večjih državah, je bil ciljni vzorec na Poljskem povečan na 1 200, v Španiji na 1 300, v Italiji na 1 400, v Franciji na 1 500, v Združenem kraljestvu na 1 600 ter v Nemčiji in Turčiji na 2 000. Poleg tega je Eurofound državam dal možnost, da dopolnijo svoj vzorec. To možnost so izkoristile Belgija, Slovenija in Španija, zato je bil vzorec v teh državah 2 500, 1 600 oziroma 3 300. Skupna velikost vzorca za šesto raziskavo v vseh 35 državah je 43 850 anketirancev.

Vrsta anketiranja: osebno, na domu anketiranca, povprečno v 45 minutah.

Več informacij lahko najdete v tehničnem poročilu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar