Šesta evropska raziskava o delovnih razmerah 2015 – vprašalnik

Kakovosten vprašalnik je bistveni element uspešne raziskave, zato Eurofound veliko vlaga v njegovo pripravo in prevode. Pri vsaki novi evropski raziskavi o delovnih razmerah vprašalnik pregledajo strokovnjaki in oblikovalci politik, usmerjajo pa jih deležniki Eurofounda.

Vprašalnik šeste raziskave vključuje vprašanja iz prejšnjih anket, da bi omogočili analizo v daljšem časovnem obdobju. Vsebuje tudi nova vprašanja, ki obravnavajo porajajoče se izzive, in vprašanja, pomembna za politiko. Pri pripravi in analizi vprašalnika je bilo eno od vodilnih načel vključevanje enakosti spolov.

Cilj raziskave je zajeti konkretne izkušnje delavcev. To vključuje naslednje teme:

  • fizične in psihosocialne dejavnike tveganja;
  • delovni čas: trajanje, organizacijo, predvidljivost in prilagodljivost; usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;
  • kraj dela;
  • hitrost dela, dejavnike ritma dela;
  • sodelovanje zaposlenih, kadrovske politike in organizacijo dela (kot je izmenjavanje nalog); zastopanje zaposlenih;
  • uporabo spretnosti, kognitivne razsežnosti dela, pooblastilo za sprejemanje odločitev in učenje na delovnem mestu;
  • pogoje zaposlovanja: varnost in negotovost zaposlitve;
  • družbene odnose na delovnem mestu: podporo, zaupanje, sodelovanje, diskriminacijo, nasilje;
  • vprašanja enakosti med spoloma: ločevanje nalog, sestavo gospodinjstva, neplačano delo, delež žensk na nadzornih položajih;
  • dobro počutje in zdravje, zaslužek in finančno varnost.

Na voljo so tudi druge jezikovne različice vprašalnika, ki so bile uporabljene v posameznih državah, zajetih v evropski raziskavi o delovnih razmerah.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar