EWCS 2010 – Zdravje in dobro počutje: informacije o tveganjih

Danes je o tveganjih za zdravje in varnost obveščenih več delavcev kot kadar koli prej

Delež delavcev, ki trdijo, da so zelo dobro ali dobro obveščeni o tveganjih za zdravje in varnost, ki so povezana z opravljanjem njihovega dela, se je povečal – v letu 2010 je bilo obveščenih do 90 % delavcev. Delavci v Turčiji (67 %), Franciji (81 %) in na Malti (85 %) so najslabše obveščeni v Evropi, delavci na Irskem (97 %), Madžarskem (95 %) in v Latviji (96 %) pa so najbolje obveščeni. Ženske trdijo, da so nekoliko bolje obveščene od moških.

‘Kljub temu pa še vedno obstajajo razlike med ljudmi z različnimi vrstami poklicev, pri čemer so nizkokvalificirani delavci pogosto slabše obveščeni o tveganjih za zdravje in varnost kot visokokvalificirani delavci’, pravi Greet Vermeylen, vodja raziskav pri Eurofoundu.

Kako dobro ste obveščeni o tveganjih za zdravje in varnost, povezanih z vašim poklicem? (30. vprašanje)


Eurofoundovo novo orodje za preslikovanje ankete vam zagotavlja popoln dostop do vseh podatkov pete Evropske raziskave o delovnih razmerah. Orodje zagotavlja uporaben in privlačen grafičen prikaz razvoja na področju delovnih razmer od leta 1991 do 2010.