EWCS 2010 – Kvalifikacije, usposabljanje in napredovanje

Več delavcev se usposablja na delovnem mestu

Ali vam je vaš delodajalec v zadnjem letu plačal usposabljanje (ali pa ste ga plačali sami, če ste samozaposleni)? (vprašanje 61a)

Medtem ko evropska politika poskuša povečati število delovnih mest, hkrati želi tudi uporabiti sposobnosti in znanja delavcev za povečanje produktivnosti, nenazadnje tudi z ustvarjanjem razmer, ki spodbujajo pridobivanje znanja in samostojnost delavcev. Pri tem imata usposabljanje in organizacija dela pomembno vlogo.

Pri peti Evropski raziskavi o delovnih razmerah je bilo ugotovljeno, da je bila v letu 2010 stopnja usposabljanja, ki ga plačujejo delodajalci, najvišja od leta 1995 (za države EU15), saj se je 34 % delavcev udeležilo usposabljanja v 12 mesecih pred raziskavo. S tem se je ustavilo 15-letno gibanje, pri katerem se usposabljanje, ki ga zagotovi delodajalec, ni povečevalo (število usposabljanj se je celo zmanjševalo od leta 2000 do leta 2005).

„Pri tej ugotovitvi je pomembno, da je bil očitno pomen usposabljanja prepoznan v številnih evropskih državah. Čas bo povedal ali je to trajno gibanje. Na to so lahko vplivale tudi gospodarske okoliščine,“ pravi Maija Lyly-Yrjänäinen, vodja raziskav pri Eurofoundu. „Številne ureditve dela za krajši delovni čas vključujejo usposabljanje. Poleg tega so morda bili bolj dejavni tudi zaposleni.“

Poleg tega je bolj začelo prevladovati tudi usposabljanje na delovnem mestu, v katerega je bilo leta 2005 vključenih 24 %, leta  2010 pa 30 % zaposlenih.

Eurofoundovo novo orodje za preslikovanje ankete vam zagotavlja popoln dostop do vseh podatkov pete Evropske raziskave o delovnih razmerah. Orodje zagotavlja uporaben in privlačen grafičen prikaz razvoja na področju delovnih razmer od leta 1991 do 2010.

Priložnosti za usposabljanje niso za vse delavce enake 

Med peto Evropsko raziskavo o delovnih razmerah je bilo ugotovljeno, da se redno zaposleni delavci veliko bolj udeležujejo usposabljanj, ki jih plačuje delodajalec, kot delavci, ki so zaposleni drugače: v letu 2010 se je usposabljanj, ki jih je plačal delodajalec, udeležilo 39 % redno zaposlenih delavcev in samo 26 % drugih zaposlenih.

„Iz naših ugotovitev je mogoče jasno videti, da je zelo pomembno, kakšno vrste pogodbe imate sklenjeno z delodajalcem,“ pravi Greet Vermeylen, vodja raziskav pri Eurofoundu. „Če imate sklenjeno pogodbo za nedoločen čas, imate veliko več možnosti za poklicni razvoj na delovnem mestu, da se več naučite in poiščete izzive, ki bodo na koncu prispevali k boljšemu in bolj spodbudnemu delovnemu okolju.“

Ali vam je vaš delodajalec v zadnjem letu plačal usposabljanje?

Zaposlitveni status: delavci s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas

Tudi slika v zvezi s poklicnimi skupinami je raznolika. Visokokvalificirani uslužbenci so v najboljšem položaju, 47 % takšnih delavcev se udeležuje usposabljanj, ki jih plača delodajalec, pri nizkokvalificiranih uslužbencih pa je ta delež 36 %. Čeprav je vsem poklicnim skupinam koristilo povečanje števila usposabljanj, ki jih plača delodajalec, od leta 2000 do leta 2010, je bila korist večja za fizične delavce kot za uslužbence, saj se je delež fizičnih delavcev, ki so se udeležili usposabljanja povečal z 18 % na 22 %. Čeprav je bilo to povečanje večje kot pri uslužbencih, se fizični delavci še vedno redkeje udeležujejo usposabljanj.

Pomembna je tudi starost: 30 % delavcev, starejših od 50 let se je udeležilo usposabljanja, ki ga je plačal njihov delodajalec, pri delavcih, starih od 30 do 49 let pa je ta delež 36 %. Razlika med starostnimi skupinami se je zmanjšala.

Ali vam je vaš delodajalec v zadnjem letu plačal usposabljanje (ali pa ste ga plačali sami, če ste samozaposleni)? (vprašanje 61a)

 

Število usposabljanj, ki jih plača delodajalec, je naraslo za 50 % v zadnjih petih letih

Med peto evropsko raziskavo o delovnih razmerah je bilo ugotovljeno, da je v letu 2010 za svoje poklicno usposabljanje plačal eden od desetih delavcev (9 %). To predstavlja 50-odstotno povečanje v zadnjih petih letih.

„Čeprav je povečanje pri usposabljanju dobrodošlo in v skladu s cilji evropske politike, bi to radi nekoliko osvetlili: zelo težko bi rekli, da je število ponujenih usposabljanj visoko,“ pravi Agnès Parent-Thirion, vodja za raziskave in analizo gibanj pri Eurofoundu. „Poleg tega usposabljanja obiskujejo in plačujejo najbolj izobraženi zaposleni. Razlike med visokokvalificiranimi uslužbenci in nizkokvalificiranimi fizičnimi delavci so na področju usposabljanja na splošno velike, še večje pa so, če upoštevamo, da so za usposabljanje plačali delavci sami.“

Razmerje med visokokvalificiranimi uslužbenci in nizkokvalificiranimi fizičnimi delavci pri usposabljanju na delovnem mestu, ki ga je plačal delodajalec, se z 1 proti 2 spremeni v razmerje 1 proti 5 pri usposabljanjih, ki jih plačajo delavci sami.

Ti rezultati potrjujejo, da je za povečanje kvalificiranosti delovne sile potrebna ambiciozna in večstopenjska politika, pri kateri vsak odigra svojo vlogo.

Eurofoundovo novo orodje za preslikovanje ankete vam zagotavlja popoln dostop do vseh podatkov pete Evropske raziskave o delovnih razmerah. Orodje zagotavlja uporaben in privlačen grafičen prikaz razvoja na področju delovnih razmer od leta 1991 do 2010.