E-anketa o življenju, delu in covidu-19

Eurofound je svoje raziskave prilagodil tako, da spremlja razvoj razmer v času pandemije covida-19 ter zbira podatke o njenem vplivu na življenje državljanov EU in odzivih politik za ublažitev njenih posledic. Agencija je aprila 2020 začela e-raziskavo Življenje, delo in covid-19 ter do pomladi leta 2022 izvedla že pet krogov te raziskave.

Cilji raziskave

Cilj e-ankete Življenje, delo in covid-19 je zajeti daljnosežne posledice pandemije na način življenja in dela ljudi po vsej EU z namenom pomagati oblikovalcem politik pri prizadevanjih za enakomerno okrevanje po krizi.

Prednostna področja raziskave

V raziskavi so preučevali kakovost življenja in družbe v času pandemije z vprašanji, ki segajo od zadovoljstva z življenjem, sreče in optimizma do zdravja in stopenj zaupanja v institucije. Raziskava je bila osredotočena tudi na zaposlitveni položaj anketirancev, njihovo ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem ter uporabo dela na daljavo v času pandemije. V drugem krogu so bila vprašanja osredotočena tudi na kakovost delovnih mest ter zdravje in varnost pri delu, šolanje na daljavo, uporabo spletnih storitev ter obseg zahtevanih in izkoriščenih programov pomoči držav. Dodatna vprašanja v tretjem krogu so obsegala odnos do cepljenja in pripravljenost nanj, zaupanje v znanost, uporabo družbenih medijev in zaupanje vanje. Anketna vprašanja so se nanašala tudi na dostop do javnih storitev in njihovo kakovost med pandemijo covida-19. Četrti krog raziskave je bila panelna raziskava, v kateri so sodelovali samo prejšnji anketiranci, kar bo omogočilo spremljanje razvoja od začetka pandemije.

Peti krog je nadaljevanje prejšnjih raziskav, vendar se bolj osredotoča na vprašanja v zvezi s stanovanjskimi, življenjskimi in finančnimi razmerami, razmisleki o delu na daljavo ter usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja, vključno z delitvijo dela v gospodinjstvih. Daje tudi vpogled v negotove razmere, ki so jih povzročili vojna v Ukrajini, rekordno visoka inflacija in strma rast življenjskih stroškov. Istočasno je Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) je v desetih sosednjih državah EU izvedla pilotno e-raziskavo s skrajšanim vprašalnikom. Prvi rezultati petega kroga raziskave so bili objavljeni julija 2022, decembra 2022 pa je bil objavljen skupni informativni pregled Eurofounda in Evropske fundacije za usposabljanje, v katerem je predstavljen izbor končnih izsledkov o socialnih in gospodarskih razmerah anketirancev v EU-27 in desetih dodatnih državah.

Obseg raziskave

E-raziskava je bila osredotočena predvsem na države članice EU-27. Eurofound je v okviru petega kroga raziskave skupaj s fundacijo ETF izvedel pilotno raziskavo s prilagojenim vprašalnikom v desetih sosednjih državah: Albaniji, Gruziji, Jordaniji, na Kosovem*, v Libanonu, Moldaviji, Maroku, Severni Makedoniji, Tuniziji in Palestini.*

5. krog : 29. marec–2. maj 2022

4. krog : 21. oktober–30. november 2021 (panelna raziskava)

3. krog : 12. februarja–31. marca 2021

2. krog : 22. junija–27. julija 2020

1. krog 9. aprila–11. junija 2020

V rezultatih so poudarjeni izzivi, s katerimi se sooča EU, in vprašanja za prihodnost, na primer delo na daljavo, pravica do odklopa, zdravje in dobro počutje, delovni čas in dostop do javnih storitev

Raziskovalec podatkov: Podatki iz raziskave „Življenje, delo in covid-19“

Serija publikacij: COVID-19

Infografika: Življenje, delo in covid-19

 

* To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta ZN št. 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

To poimenovanje ne pomeni priznanja države Palestine in ne posega v stališča posameznih držav članic EU o tem vprašanju.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar