Digitalna doba: priložnosti in izzivi za delo in zaposlitev

7 Maj 2021

Zmogljivost človeštva za shranjevanje, prenos in upravljanje informacij se je v zadnjih letih zaradi inovacij na področju računalniških in telekomunikacijskih tehnologij zelo povečalRead more

Zmogljivost človeštva za shranjevanje, prenos in upravljanje informacij se je v zadnjih letih zaradi inovacij na področju računalniških in telekomunikacijskih tehnologij zelo povečala. Take informacijske in komunikacijske tehnologije močno vplivajo na skoraj vsa področja gospodarstva, zaradi česar se na splošno povečuje hitrost tehnoloških sprememb. Hkrati se v tej digitalni dobi zelo spreminja delo ter njegova vsebina, organizacija, oblika, ureditev in zaščita. S temi spremembami se pogosto tudi zabrišejo meje med različnimi vidiki dela ter med delom, zaposlenostjo in nedelom.

Read less

Nedavne posodobitve

Living and working in Europe 2020

The enormity of the impact of the COVID-19 pandemic on the lives and work of Europeans is hard to capture, but...

Watch the #AskTheExpert webinar: Game-changing technologies - How will they impact Europe’s economy, work and employment?

Game-changing technologies - How will they impact Europe’s economy, work and employment? 20 April, 11.00 – 12.00 CET...

Long-term care (LTC) workforce: employment and working conditions

Long-term care (LTC) workforce: employment and working conditions 19 April 2021, European Parliament’s Employment and...
Top

Oblikovalci politike morajo pridobiti znanje, ki jim bo pomagalo obravnavati vprašanja v zvezi z učinkovito zakonodajo, zagotavljanjem socialne zaščite v njenem najširšem smislu ter usklajevanjem zahtev podjetij, družb in posameznikov pri izkoriščanju številnih prednosti digitalizacije.

Read more

Oblikovalci politike morajo pridobiti znanje, ki jim bo pomagalo obravnavati vprašanja v zvezi z učinkovito zakonodajo, zagotavljanjem socialne zaščite v njenem najširšem smislu ter usklajevanjem zahtev podjetij, družb in posameznikov pri izkoriščanju številnih prednosti digitalizacije.

Evropska komisija je leta 2015 sprejela Strategijo za enotni digitalni trg za Evropo, v kateri je poudarila, da je to ena od njenih političnih prednostnih nalog. S strategijo se lahko ustvarijo digitalne priložnosti za državljane in podjetja, njen cilj pa je krepiti vodilni položaj EU v svetu na področju digitalnega gospodarstva. Njen cilj je izboljšati dostop do informacij, zagotoviti zaposlitev osebam z ustreznimi digitalnimi veščinami in preoblikovati javne storitve. Ker se po EU širi sodelovalno gospodarstvo, si Komisija prizadeva spodbuditi razvoj novih in inovativnih storitev ter hkrati zagotoviti ustrezne zaščitne ukrepe. Komisija je v sporočilu z naslovom Evropska agenda za sodelovalno gospodarstvo iz leta 2016 pojasnila pravila in priporočila glede politik na tem področju za državljane, podjetja in države članice.

Eurofoundovo delo

Eurofound proučuje širše posledice vse večjega obsega in dosega digitalnih tehnologij za delovne razmere, ureditev dela in druge vidike trga dela.

Proučuje se vpliv prelomnih novih tehnologij na storitve. Eurofound proučuje tudi posledice gospodarstva platform, zlasti dela množice, za trg dela. Poleg tega se nadaljuje raziskava delovnih razmer in pogojev zaposlitve mobilnih delavcev, ki delo opravljajo z IKT.

Proučila se bo narava dela in zaposlitve v digitalni dobi, s poudarkom na:

Ključni prispevki

V skupnem poročilu z Mednarodno organizacijo dela (ILO) o delu kadar koli in kjer koli je proučen vpliv dela na daljavo in mobilnega dela z IKT na izbrane elemente delovnih razmer.

Eurofoundovi seminarji v sklopu fundacije (FSS) so za vlade, sindikate in delodajalce priložnost za razpravo o razvoju socialnih, zaposlitvenih in z delom povezanih politik na področju EU. Leta 2016 so bili seminarji FSS osredinjeni na vpliv digitalizacije na delo in pripravo nacionalnih programov za boljše izvajanje digitalnih sprememb.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Digitalna doba: priložnosti in izzivi za delo in zaposlitev

Naroči me

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (91)
  • Data
  • Ongoing work (11)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • The employment impact of automation

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Digitalna doba: priložnosti in izzivi za delo in zaposlitev

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.