Spremembe na trgu dela

11 November 2020

Razmere na področju zaposlovanja se nenehno preoblikujejo zaradi strukturnih sprememb, ki so predvsem posledica tehnologije in globalizaciRead more

Razmere na področju zaposlovanja se nenehno preoblikujejo zaradi strukturnih sprememb, ki so predvsem posledica tehnologije in globalizacije. Vendar na rezultate na trgu dela in različne druge vidike delovnega življenja evropskih državljanov zelo pomembno vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so demografske spremembe in novi poslovni modeli.

Države članice so se s sprejetjem evropske strategije zaposlovanja leta 1997 zavezale oblikovanju sklopa skupnih splošnih in posamičnih ciljev v zvezi s politiko zaposlovanja. Glavni cilj te strategije je ustvarjanje novih in boljših delovnih mest v EU. Zadevna strategija je zdaj del strategije za rast Evropa 2020 in se izvaja v okviru evropskega semestra, letnega procesa za spodbujanje tesnega usklajevanja politik med državami članicami in institucijami EU.

Read less

Nedavne posodobitve

COVID-19 crisis led to doubling of EU restructuring job loss in first six months of 2020

The COVID-19 crisis has led to a doubling of restructuring job loss in the first half of 2020 compared to the rolling...

Poročilo ERM za leto 2020: Čezmejno prestrukturiranje

To poročilo ima dva dela. Prvi del vsebuje pregled dejavnosti prestrukturiranja v EU od januarja 2019 do vključno prvih...

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...
Top

Eurofoundovo delo

Read more

Eurofoundovo delo

Eurofound zagotavlja informacije o različnih vidikih prilagajanja trga dela strukturnim spremembam in o tem, kako lahko to prilagajanje na ravni držav članic in evropski ravni najbolje spodbudi boljše življenjske in delovne pogoje. Spreminjajoči se trgi dela, organizacijsko prestrukturiranje in ustvarjanje delovnih mest so v središču dejavnosti na tem področju, tako kot raziskave o novih oblikah zaposlitve. Posebna pozornost je namenjena posledicam za različne skupine, kot so mladi in ženske.

Ključni prispevki

Nedavno delo na tem področju je bilo osredotočeno na vrzel v zaposlenosti med spoloma in izboljšanje udeležbe žensk na trgu dela. Eurofound je preučeval tudi nove oblike zaposlitve, ki se razlikujejo od tradicionalnih delovnih razmerij.

V pregledu učinkov na zaposlovanje, ki jih ima znižanje neplačnih stroškov dela za delodajalce, so obravnavane reforme politike, ki so bile v državah članicah EU sprejete od leta 2008 za spodbujanje povpraševanja po delovni sili. 

Evropski center za spremljanje prestrukturiranja (ERM) od leta 2002 spremlja učinek, ki ga imajo obsežna prestrukturiranja na zaposlovanje v Evropi.

Evropski center za spremljanje delovnih mest (EJM) že več let razvija pristop na podlagi delovnih mest za boljše razumevanje spreminjajoče se zaposlitvene sestave v Evropi.

Viri ERM

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Spremembe na trgu dela

Naroči me
  • Publications (1633)
  • Data
  • Ongoing work (10)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Spremembe na trgu dela

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.