Nove oblike zaposlovanja

23 December 2019

Zaradi družbenih, gospodarskih in tehnoloških sprememb v Evropi se pojavljajo nove oblike zaposlovanja po vsej Evropi. Številne od njih se močno razlikujejo od tradicionalnega „dela“. Preoblikovale so tradicionalno razmerje en delodajalec na enega zaposlenega. Zanje so značilni tudi neobičajni vzorci dela in neobičajna delovna mesta.

Oblikovalce politike v EU zanima, kako lahko te nove oblike zaposlovanja pomagajo zgraditi prožnejši in bolj vključujoč trg dela. Potekajo tudi razprave o tem, kako legalizirati prakse neprijavljenega dela ter zagotoviti ustrezno socialno zaščito in sprejemljive delovne pogoje. Ključnega pomena pri teh razpravah je, kako se izogniti temu, da bi bile te nove oblike zaposlovanja za delavce manj ugodne kot bolj uveljavljene vrste zaposlovanja.

Evropska komisija je vprašanje delovnih pogojev izpostavila v informativni predstavitvi za tristranski socialni forum leta 2011 o izvajanju vodilne pobude strategije Evropa 2020 „Program za nova znanja in spretnosti ter delovna mesta“. Komisija je v svojem sporočilu iz leta 2012 z naslovom „K okrevanju s številnimi novimi delovnimi mesti“ poudarila svojo prednostno nalogo ponovno vzpostaviti dinamiko trgov dela. V skladu s to prednostno nalogo je Eurofound začel izvajati projekt za evidentiranje novih oblik zaposlovanja v Evropski uniji in na Norveškem.

Delo Eurofounda

Za zapolnitev obstoječih vrzeli v znanju je začel Eurofound leta 2013 raziskovati značilnosti novih oblik zaposlovanja v državah članicah EU. V raziskavi so bile obravnavane tudi posledice za delovne pogoje in trg dela.

Ključni prispevki

Eurofound je izvedel vseevropsko evidentiranje stanja za opredelitev novih trendov. To je privedlo do kategorizacije devetih splošnih vrst novih oblik zaposlovanja, ki so nove ali od leta 2000 postajajo vse pomembnejše v državah članicah EU. Številne študije primerov, izvedene v okviru študije, kažejo, kako te nove oblike zaposlovanja delujejo v državah članicah ter kako vplivajo na delovne pogoje in trg dela.

Eurofound še naprej podrobneje proučuje nekatere nove opredeljene trende. V raziskavi iz leta 2016 je bilo zlasti proučeno, kakšne so možnosti, da bi strateška izmenjava zaposlenih zagotavljala koristi za delodajalce in zaposlene.

V skupni študiji Eurofounda in Mednarodne organizacije dela so bili analizirani vplivi dela na daljavo ter dela v okviru informacijske in komunikacijske tehnologije (T/ICTM) na trg dela. 

Viri

Ongoing work

Highlights (5)

Vsi (40)

Publications (20)

Articles (6)

News (5)

Events (9)