Kakovost življenja in javne storitve

19 Oktober 2020

Kakovost življenja je širok pojem, ki zajema več različnih vidikov. Obsega objektivne dejavnike, kot so zdravje, delovni status in življenjske razmere, ter subjektivne ocene posameznikovega življenjskega položaja in njegovo dojemanje kakovosti družbe.Read more

Kakovost življenja je širok pojem, ki zajema več različnih vidikov. Obsega objektivne dejavnike, kot so zdravje, delovni status in življenjske razmere, ter subjektivne ocene posameznikovega življenjskega položaja in njegovo dojemanje kakovosti družbe. Dostopnost in kakovost javnih storitev sta pomembna dejavnika kakovosti življenja. Te storitve, vključno z zdravstvenimi storitvami in storitvami oskrbe, izobraževanjem in stanovanjskimi razmerami, so podlaga za socialno varstvo, kohezijo in vključenost ter so poleg tega tesno povezane s stopnjo zaupanja v vlado in institucije.

V tem okviru se oblikovalci politik danes srečujejo s ključnimi izzivi, vključno z učinkom finančne krize, starajočim se prebivalstvom ter mobilnostjo in migracijami znotraj EU. Evropska platforma za boj proti revščini in socialni izključenosti je vodilna pobuda strategije Komisije Evropa 2020, v kateri so določeni ambiciozni cilji za zmanjšanje revščine.Socialne naložbe so poleg tega potrebne za spodbujanje državljanov, da v celoti sodelujejo v družbenem življenju in na področju zaposlovanja. S svežnjem o socialnih naložbah se spodbujajo učinkovitejše in uspešnejše socialne politike ter boljše strategije dejavnega vključevanja v državah članicah. Komisija je aprila 2017 predstavila sveženj evropskega stebra socialnih pravic, ki vključuje načela in pravice o dostopu do javnih storitev in njihovi kakovosti v zvezi z enakimi možnostmi ter socialnim varstvom in vključenostjo.

Read less

Nedavne posodobitve

Access to care services: Early childhood education and care, healthcare and long-term care

The right of access to good-quality care services is highlighted in the European Pillar of Social Rights. This report...

Tentative growth in trust shows COVID-19 has not yet torn the social fabric of Europe

Eurofound’s Living, working and COVID-19 survey uncovers what Europeans have lived through. Drawing on experiences from...

Watch the webinar 'Have your say: the future of the European Pillar of Social Rights'

Eurofound has organised, together with DG Employment, Social Affairs and Inclusion, and the European Commission...
Top

Eurofoundovo delo

Read more

Eurofoundovo delo

Eurofound je v zadnjih štirih desetletjih preučeval in analiziral številna tovrstna vprašanja. Zbiral je podatke iz vse Evrope v zvezi z najrazličnejšimi vidiki kakovosti življenja: življenjskimi standardi, zdravjem, subjektivno blaginjo, družino, socialno izključenostjo, oskrbo ter ravnovesjem med poklicnim in zasebnim življenjem, nastanitvijo in življenjskim okoljem, javnimi storitvami in kakovostjo družbe.

Ključni prispevki

V okviru Eurofoundove evropske raziskave o kakovosti življenja (EQLS) se od leta 2003 zbirajo usklajeni in v celoti primerljivi podatki o življenjskih razmerah in kakovosti življenja Evropejcev in državljanov držav kandidatk.Raziskava, ki je bila do zdaj opravljena štirikrat, prinaša celovite informacije o spremembah glede kakovosti življenja različnih socialno-ekonomskih skupin.

Analiza tretjega vala (2012) zagotavlja pregled takratnih učinkov krize in poznavanje teženj na področju kakovosti življenja od leta 2003. Izsledki ponujajo dodaten vpogled v posebne vidike, kot so subjektivna blaginja ali socialne neenakosti, in vprašanja, s katerimi se srečujejo posebne skupine, kot so mladi ali delavci, starejši od 50 let.

Posebni raziskovalni projekti in analize, opravljene v okviru raziskave EQLS, so bili podlaga za Eurofoundova poročila o vrsti povezanih vprašanj, vključno s predšolsko vzgojo in varstvom, neustreznimi bivanjskimi razmerami in o tem, kako lahko delna upokojitev pripomore k podaljševanju poklicnega življenja.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Kakovost življenja in javne storitve

Naroči me

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (407)
  • Data
  • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Kakovost življenja in javne storitve

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.