Kakovost življenja in kakovost družbe

8 Oktober 2020

Poleg individualnih okoliščin in razmer na blaginjo in kakovost življenja državljanov pomembno vpliva tudi kakovost druRead more

Poleg individualnih okoliščin in razmer na blaginjo in kakovost življenja državljanov pomembno vpliva tudi kakovost družbe. Evropejci v zadnjih letih poročajo o vse manjšem zaupanju v družbo in institucije, družbenih napetostih, gospodarski in socialni negotovosti ter zaznanih neenakostih in nepravičnosti.

Oblikovalci politike si prizadevajo najti učinkovite načine za izboljšanje kakovosti življenja Evropejcev in obravnavati položaj prikrajšanih segmentov družbe, zato je ključnega pomena trdna dokazna podlaga o posebnih družbenih skupinah.

Sveženj Evropske komisije o socialnih naložbah, ki je bil predstavljen leta 2013, je odziv socialne politike EU na krizo v podporo pravičnejši in bolj vključujoči družbi. Države članice poziva k povečanju socialnih naložb in boljši uporabi socialnih proračunov v okviru prilagajanja na gospodarske in demografske izzive, pri čemer je treba posebno pozornost namenjati strategijam dejavnega vključevanja. V dokumentu Komisije o razmisleku o socialni razsežnosti Evrope, objavljenem aprila 2017, so predstavljene tudi možnosti, kako ohranjati sedanji življenjski standard in spodbujati boljšo povezanost v evropskih družbah.

Read less

Nedavne posodobitve

Sign up now: Webinar - Being young in the COVID-19 pandemic

At 11.00 IST (12.00 CET) on 23 October, Eurofound is organising a webinar jointly with the European Parliament Liaison...

Living, working and COVID-19

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound to capture the...

EU Open Data Explained - Webinar on Living, Working and COVID-19

A joint webinar with Eurofound and Publications Office of the European Union Date: 22 July Time: 14.00 – 14.45 (Irish...
Top

Eurofoundovo delo

Read more

Eurofoundovo delo

Eurofound od leta 2003 vsaka štiri leta zbira podatke v okviru evropske raziskave o kakovosti življenja (EQLS).

Ključni prispevki

Eurofound preučuje objektivne in subjektivne vidike kakovosti življenja. V okviru tretje raziskave EQLS, opravljene leta 2012, so se preučevali učinki krize in smernice od leta 2003, opredeljeni pa so bili tudi novi kazalniki socialnega napredka.V zadevni raziskavi se je zlasti preučevalo, kako Evropejci dojemajo kakovost svoje družbe, in sicer z vidika zaupanja v ljudi in institucije ter zaznanih napetosti med družbenimi skupinami, vključno z bogatimi in revnimi, vodstvenimi delavci in zaposlenimi ter etničnimi in verskimi skupinami. Eurofound zagotavlja tudi znanje o vprašanjih ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem za delavce in oskrbovalce ter o posledicah skrbstvenih obveznosti za zaposlovanje, delo in kakovost življenja.

Eurofound je poleg raziskave EQLS uporabljal tudi druge vire, da bi preučil socialne razmere posebnih skupin, zlasti mladih in starejših od 50 let, in opravljal raziskave za oceno inovativnih političnih pobud za podpiranje njihovega prispevka k družbi. Poleg tega je v raziskavah preučeval razlike v kakovosti življenja med mestnimi in podeželskimi območji, pri čemer je obravnaval vprašanja, kot so socialna izključenost, življenjske razmere in zaupanje v lokalno upravo. Eurofound je poročal tudi o zaupanju v nacionalne in evropske politične institucije ter o državljanskem udejstvovanju med krizo.

V okviru sedanjega Eurofoundovega raziskovalnega programa se uporabljajo novi podatki iz četrte raziskave EQLS, pri čemer so v njem združeni vidiki posameznikov in družbe ter subjektivni in objektivni vidiki blaginje. Te informacije Eurofoundu omogočajo pripravo pregleda ključnih sprememb na področju blaginje in življenjskih razmer od leta 2003, s posebnim poudarkom na generacijskih razlikah z vidika kakovosti življenja.Analiza je zlasti osredotočena na dejavnike kakovosti življenja na lokalni ravni, ki v prejšnjih raziskavah o blaginji niso bili podrobneje obravnavani, na primer vprašanja o:

  • vključenosti skupnosti;
  • organiziranosti storitev in infrastrukture;
  • kakovosti stanovanj;
  • varnosti lokalnega okolja.

Kar zadeva kakovost družbe, bo Eurofound še naprej preučeval socialno kohezijo in napetosti. Pozornost bo namenil razvoju zaupanja v nacionalne institucije in druge ljudi, obravnaval bo tudi socialno in gospodarsko negotovost ter udeležbo v družbi.Prizadeva si namreč ugotoviti politični pomen teh vprašanj in opredeliti potrebe oblikovalcev politik po informacijah.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (160)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Data

A selection of related data on this topic are linked below.

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

 

Other ongoing work

  • Exploring wealth and transmission of (dis-) advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society