Socialni dialog

20 December 2022

Socialni dialog je mogoče opredeliti kot pogajanja, posvetovanja, skupne ukrepe, razprave in izmenjavo informacij, pri katerih sodelujejo delodajalci in deRead more

Socialni dialog je mogoče opredeliti kot pogajanja, posvetovanja, skupne ukrepe, razprave in izmenjavo informacij, pri katerih sodelujejo delodajalci in delavci. Učinkovit socialni dialog je ključno orodje za oblikovanje delovnih pogojev, vanj pa so vključeni najrazličnejši akterji na različnih ravneh. Uravnoveša interese zaposlenih in delodajalcev ter prispeva h gospodarski konkurenčnosti in socialni koheziji.

V nedavnih političnih razpravah na ravni EU je bilo poudarjeno, da so se zlasti po krizi leta 2008 začele nove razprave o socialni pravičnosti, demokraciji, kakovosti dela ter novih modelih odnosov med delodajalci in delojemalci, ki postavljajo pred preizkušnjo tradicionalne vrste teh odnosov in sistemov socialnega dialoga.

Komisija je trideset let po zgodovinskem začetku evropskega socialnega dialoga v dvorcu Val Duchesse v Bruslju ponovno začela postopek novega začetka za socialni dialog na dogodku na visoki ravni, na katerem so se 5. marca 2015 zbrale organizacije socialnih partnerjev iz vse Evrope. Evropski socialni dialog je instrument socialne politike EU, ki neposredno prispeva k oblikovanju delovne zakonodaje in politik EU.

Read less

Nedavne posodobitve

Representativeness of the social partner organisations: Civil aviation sector

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the...

Representativeness of the social partner organisations: Civil aviation sector - Key findings

This document examines the process of assessing the representativeness of the actors involved in the European sectoral...

Representativeness of the European social partner organisations: Textiles and clothing sector

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the...
Top

Eurofoundovo delo

Read more

Eurofoundovo delo

Oblikovalci politik potrebujejo trdne dokaze, da bi lahko razumeli spremembe, ki se dogajajo na trgu dela, in se odzivali na spreminjajočo se dinamiko odnosov med delodajalci in delojemalci v Evropi. Eurofound uporablja podatke in analize, ki jih zagotavlja mreža korespondentov iz 28 držav članic EU in Norveške, za opredelitev teženj in vzorcev ter ozaveščanje o primerih učinkovitega socialnega dialoga na evropski in nacionalni ravni.

V Eurofoundovih raziskavah se preučujejo vidiki, kot so sodelovanje delavcev, kolektivna pogajanja, zastopanje zaposlenih ter odnosi med delodajalci in delojemalci na vseh ravneh. Obravnava se tudi, koliko so se morali odnosi med delodajalci in delojemalci prilagoditi pojavu večnacionalnih podjetij. V raziskavah je poleg tega upoštevan svetovni vidik, pri čemer se primerjajo odnosi med delodajalci in delojemalci ter gospodarski učinki zunaj EU, na primer v ZDA in na Japonskem.

Ključni prispevki

Eurofound je v več kot 40 letih delovanja opravil veliko dela, v okviru katerega je preučeval številne, spreminjajoče se vidike socialnega dialoga v Evropi na različnih ravneh: na ravni podjetja ter nacionalni, evropski in mednarodni ravni.

V zadnjih letih je opravil poglobljene analize o različnih vprašanjih, ki so v središču socialnega dialoga, kot so: 

Eurofoundove študije reprezentativnosti, ki so bile na podlagi mandata Komisije opravljene leta 2006 v več gospodarskih panogah, zagotavljajo osnovne informacije, potrebne za vzpostavitev in delovanje evropskih odborov za panožni socialni dialog.

Viri

Evropski slovar odnosov med delodajalci in delojemalci, ki je bil pripravljen leta 2005 kot spletno referenčno orodje za oblikovalce politik in strokovne delavce, je dragocena zakladnica informacij o zaposlovanju ter odnosih med delodajalci in delojemalci v EU. Pregled delovnega življenja po posameznih državah podaja pomembne spremne informacije o sestavah, institucijah in predpisih, na katerih temelji delovno življenje v državah članicah EU-28 in na Norveškem ter na ravni EU.

Namen podatkovnih zbirk o kolektivnih pogajanjih o plačah ter plačah, delovnem času in kolektivnih sporih je raziskovalcem in oblikovalcem politik zagotoviti kvantitativne in kvalitativne informacije o teh temah za vse države članice in Norveško od leta 2000 do zdaj.

Read less
  • Publications (704)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Data

Related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

In the course of the programming period 2017–2020, research will draw on this body of work to identify capacity gaps and possible solutions to support capacity-building for effective social dialogue.

Other topics addressed will include:

  • Social dialogue in companies, particularly linkages that can be drawn between national and EU level, to better understand of cooperation mechanisms used in decision-making and implementation in multinational companies
  • Exploration of the role of national social partners in the European semester and analysis of quality and effectiveness of their involvement 
  • Summary of discussions on capacity-building social dialogue to support a meaningful and effective social dialogue 
  • A flagship report on industrial relations covering topics related to both social dialogue and working life developments, including updates on collectively agreed pay
  • Representativeness studies on a variety of sectors to provide the European Commission required information to assess the representativeness of European sectoral social partner organisations.