Kvalitet života u zemljama proširenja: Treće Ispitivanje kvaliteta života u Evropi – uvod

Ovaj dokument pruža pozadinske informacije za profile kvaliteta života u sedam zemalja proširenja EU koje su objavljene kao pojedinačni dokumenti na veb-sajtu Eurofounda. U njemu se identifikuju zemlje koje su učestvovale u ispitivanju, objašnjavaju odlike ispitivanja i daju definicije pokazatelja o kojima je izveštavano u dokumentima o pojedinačnim zemljama. U 2011-2012, kad je izvršeno treće Ispitivanje kvaliteta života u Evropi (IKŽE), Evropska unija se sastojala od 27 zemalja članica. Proširena je na 28 kad joj je pristupila Hrvatska, 1. jula 2013.
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment