Evropska anketa o uslovima rada 2020

Kakav je vaš poslovni život i kakav je u poređenju s poslovnim životom ostalih Evropljana?

Eurofound je agencija Evropske unije koja je usredsređena na to kako ljudi širom Evrope žive i rade i kako se to vremenom menja. Svakih pet godina agencija sprovodi anketu s ciljem sagledavanja uslova rada i kvaliteta zaposlenja ljudi. Svaka anketa pruža trenutni prikaz sveta rada i pokazuje u kojoj meri i na koji način su se uslovi promenili.

Evropska anketa o uslovima rada (engl. European Working Conditions Survey, EWCS) pruža dragocene informacije koje pomažu kreatorima politika pri donošenju odluka o načinu na koji ljudi rade na nivou samog radnog mesta, države i Evrope – odluka koje mogu koristiti vama i drugim zaposlenim ljudima. Anketom se prikupljaju informacije o uslovima u kojima radite, uključujući radno vreme, izloženost opasnostima, načine organizovanja posla, ravnotežu između privatnog i poslovnog života, pristupačnost obuka, nagrade i sveukupno zadovoljstvo poslom.

EWCS se sprovodi u svim državama Evropske unije, u sedam država kandidata za članstvo kao i u Norveškoj i Švajcarskoj. Razgovori će biti obavljeni s između 1.000 i 3.300 radnika u svakoj državi, što ukupno čini više od 45.000 ljudi. Razgovori će biti obavljeni neposredno („licem u lice”) u domu ispitanika. Od vitalne je važnosti da što više osoba odgovori na anketu kako bi njeni rezultati bili pouzdani. Osobe s kojima se stupa u kontakt su izabrane nasumično.

Rezultati Evropske ankete o uslovima rada (EWCS) će biti korišćeni za:

  • praćenje napretka i izazova u vezi s kvalitetom posla
  • analizu učinka politike zapošljavanja iz perspektive kvaliteta posla
  • identifikovanje rizičnih grupa i pitanja koja izazivaju zabrinutost kao i onih pitanja po kojima se beleži napredak
  • doprinos novim propisima za ljude na poslu

Prvi rezultati ove ankete će biti objavljeni 2021. godine. Sve prikupljene informacije će biti učinjene anonimnim tako da se iz rezultata neće moći utvrditi identitet nijedne osobe. Ovo je u skladu s nacionalnim zakonima i zakonima Evropske unije. Izjavu o privatnosti možete pogledati na www.ipsos.uk/EWCS7

Za podrobnije informacije obratite se Sofiji Mekgoris (Sophia MacGoris), službenici zaduženoj za sprovođenje anketa, na adresu smg@eurofound.europa.eu

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Add new comment