Om EurLIFE

European Observatory on Quality of Life (EurLIFE) är Eurofounds nyaste portal, som inrättades 2017.

Roll

EurLIFE presenterar resultaten av analyser av undersökningsdata och kvalitativ forskning på området livskvalitet och offentliga tjänster, med stöd av ett nätverk av europeiska korrespondenter i EU:s alla medlemsstater och Norge.

Dess syfte är att hjälpa beslutsfattare att ge EU-medborgare bättre levnadsvillkor. Forskningen utforskar den inverkan som samhällskvaliteten har på välbefinnandet. Man undersöker även tillgången till och kvaliteten på offentliga tjänster gentemot ett faktiskt åldrande och mer diversifierat samhälle, budgetåtstramningar och tekniska förändringar. Eurofounds regelbundet utförda Europeiska undersökningen av livskvalitet ger ett omfattande porträtt av levnadsvillkoren i Europa och är en stor resurs för observatoriet.

Främsta fokus

I Eurofounds strategiska ämnesområde om livskvalitet och offentliga tjänster kommer EurLIFE att omfatta två huvudsakliga delämnen under programplaneringsperioden 2017–2020:

Målgrupp

EurLIFE strävar efter att betjäna Eurofounds primära intressenter, däribland arbetsmarknadens parter i Europa, EU:s institutioner och medlemsstaternas regeringar, samt beslutsfattare, yrkesverksamma samt organisationer i det civila samhället inom området livskvalitet och offentliga tjänster.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar