Samverkanskontoret i Bryssel

Roll

Samverkanskontoret i Bryssel bidrar till Eurofounds strategiska förvaltning och övergripande kommunikationspolicy gentemot dess intressenter på EU-nivå.

Dess uppdrag är

  • att stärka kännedomen om och effekterna av institutets forskning på EU-nivå genom att utveckla och bredda samarbetet med EU:s institutioner (kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén) och med företrädare för arbetsmarknadens parter och det civila samhället. Ett sådant samarbete kan ske i form av särskilda framställningar om information som baseras på befintliga Eurofound-data.
  • att övervaka utvecklingen när det gäller utformningen av EU:s politik å Eurofounds vägnar.

Teamet vid samverkanskontoret i Bryssel består av chefen för samverkanskontoret, Pierre Baussand, och informationsansvariga, Marina Patriarka och Yolanda Torres Revenga.

Kontaktinformation

Avenue d’Auderghem, 20
B–1040 Bryssel
Belgien

E-post: Eurofound.brusselsoffice@eurofound.europa.eu