Informationscentrum

Informationscentrumet ger anställda, forskare och besökare tillgång till Eurofounds egna och externa informationskällor. Centrumet använder sig av särskilda bibliotekstjänster för att trygga snabb tillgång till informationskällor, bland annat till bibliografiska databaser, EU:s tidningar och nyhetsbrev, elektroniska tidningar och referensmaterial. Besökare och anställda kan få tillgång till denna information via Eurofounds intranät.

Eurofounds arbete är offentligt och tillgängligt för alla berörda parter. De är välkomna att använda informationscentrumets resurser (på överenskommen tid) eller dess Internettjänster. Besökare till informationscentrumet ska kontakta Jan Vandamme.