Vaccinationer under covid-19 

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

 • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
 • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
 • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of questions that measure vaccine hesitancy and the reasons behind it. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Viktiga resultat

 • Över en fjärdedel av Europas invånare uttrycker tveksamhet inför covid-19-vaccinet, med ett större motstånd bland män (29 procent) än bland kvinnor (25 procent). Oro över säkerheten är det största skälet till vaccinationsmotståndet (62 procent) men 44 procent av dem som uttrycker tveksamhet tror att risken för covid-19 är överdriven.

 • Vaccinationsmotstånd är också starkt förknippat med förtroende och användning av sociala medier, där länder som registrerar låga nivåer av förtroende för myndigheter registrerar högre nivåer av vaccinationsmotstånd. Vaccinationsmotståndarna är också mer benägna att lägga ner mer tid på sociala medier och att se sociala medier som sin främsta källa till information. 

 • Att lansera en effektiv vaccinationskampanj är avgörande för att vinna kampen mot covid-19 och ta det första steget mot återhämtning. Men när över en fjärdedel av européerna är vaccinationsmotståndare är det avgörande att förmedla tydlig, överskådlig och enhetlig information om vaccinsäkerhet för att lugna medborgarna.

Background and data collection

 • FieldworkRound 1: 9 April–1 May 2020; Round 2: 22 June–27 July 2020; Round 3: 15 February–30 March 2021 
 • Sample sizeRound 1: 86,457 (63,354 complete responses for EU27); Round 2: 31,732 (24,123 complete responses for EU27); Round 3: 62,518 (46,800 complete responses for EU27) 
 • Target population: People aged 18 and over
 • Spatial coverage of the data visualisation: EU27
 • Data collection mode: Online
 • Respondent recruitment: Snowballing and advertisements on social media
 • Publisher: Eurofound
 • Copyright: Copyright policy
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 1
 • Working paper: Living, working and COVID-19: Methodological Annex to Round 2 
Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Mot bakgrund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020 bör det noteras att de uppgifter som offentliggjorts på Eurofounds webbplats i vissa fall omfattar EU:s 28 medlemsstater, eftersom Förenade kungariket ingick i tidigare forskning. Detta kommer successivt att ändras för att återspegla den nuvarande sammansättningen av EU:s 27 medlemsstater.