Att arbeta under covid-19  

Eurofound’s unique e-survey, Living, working and COVID-19, provides a snapshot of the impact of the pandemic on people’s lives, with the aim of helping policymakers to bring about an equal recovery from the crisis. Three rounds of the e-survey have been carried out to date.

  • Round 1: Launched on 9 April 2020 when most Member States were in their first lockdown
  • Round 2: July 2020 when economies and societies were gradually reopening
  • Round 3: March 2021, almost a year on, as countries were still dealing with various levels of lockdown to curb the spread of new strains of the virus, while vaccination programmes were rolled out.

The data cover a range of topics including employment status, working hours, work–life balance, level of teleworking, job security, job quality and experiences of working from home. Compare the data for each round and explore by country, gender and age.

Viktiga resultat

  • Fynden visar att de totala uppsägningarna i EU fortsätter att öka ett år senare och att nästan 10 procent av dem som arbetade före pandemin nu är arbetslösa – en ökning från de 8 procent som rapporterades sommaren 2020 och en dubblering av antalet våren 2020 (5 procent).

  • Antalet distansarbetare under våren 2021 sjönk i takt med att fler anställda återvände till kontoret. Trots detta har inte önskan att distansarbeta minskat, då de flesta anställda i EU uttryckte en vilja att långvarigt arbeta hemifrån flera gånger i veckan. 

  • Då de anställda fortsätter att arbeta mer självständigt hemifrån och cheferna investerar i sätt att underlätta detta kan covid-19-krisen vara en möjlighet för många företag att införa arrangemang som gynnar alla parter.   

  • Samtidigt som pandemin drabbar kvinnor på olika områden, sätter den också ett välkommet strålkastarljus på de återstående strukturella klyftorna mellan könen. Låga löner och svåra arbetsvillkor inom vård- och omsorgssektorn granskas allt mer i detalj, då dessa arbetstagare får erkännande för det stora värde de tillför.  

Background and data collection

Suggested citation

Eurofound (2020), Living, working and COVID-19 dataset, Dublin, http://eurofound.link/covid19data

Comments, feedback, questions? Let us know!


Mot bakgrund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020 bör det noteras att de uppgifter som offentliggjorts på Eurofounds webbplats i vissa fall omfattar EU:s 28 medlemsstater, eftersom Förenade kungariket ingick i tidigare forskning. Detta kommer successivt att ändras för att återspegla den nuvarande sammansättningen av EU:s 27 medlemsstater.