Europeiska undersökningen om livskvalitet – datavisualisering

Eurofounds europeiska undersökning om livskvalitet (European Quality of Life Survey, EQLS) ger en unik inblick i hur människor i Europa uppfattar livskvaliteten, samhällskvaliteten och de offentliga tjänsternas kvalitet.

Undersökningen är uppdelad i följande kategorier: kön, ålder, sysselsättningsstatus (förvärvsarbetande eller ej) och inkomst (från den lägsta inkomstkvartilen 1 till den högsta inkomstkvartilen 4).

Mot bakgrund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020 bör det noteras att de uppgifter som offentliggjorts på Eurofounds webbplats i vissa fall omfattar EU:s 28 medlemsstater, eftersom Förenade kungariket ingick i tidigare forskning. Detta kommer successivt att ändras för att återspegla den nuvarande sammansättningen av EU:s 27 medlemsstater. 

Välj en fråga