Europeiska enkäten om livskvalitet 2003

Välj en fråga

 

 

Visualiseringen illustrerar i en karta den procentuella andelen svar eller det genomsnittliga svarsvärdet för en fråga per europeiskt land.