Europeiska undersökningen om arbetsvillkor – datavisualisering

Eurofounds europeiska undersökning om arbetsvillkor (European Working Conditions Survey, EWCS) ger en omfattande bild av det dagliga arbetslivet för män och kvinnor i olika länder, yrkesgrupper, sektorer och åldersgrupper. 

Mot bakgrund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020 bör det noteras att de uppgifter som offentliggjorts på Eurofounds webbplats i vissa fall omfattar EU:s 28 medlemsstater, eftersom Förenade kungariket ingick i tidigare forskning. Detta kommer successivt att ändras för att återspegla den nuvarande sammansättningen av EU:s 27 medlemsstater. 

Välj en fråga

 

 

Visningen med Europakartan visar svarens värde per land.