Europeiska undersökningen om arbetsvillkor (2015)

Välj en fråga

 

 

Visningen med Europakartan visar svarens värde per land.


					


				
Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely