Om Europeiskt centrum för övervakning av förändringar

Europeiskt centrum för övervakning av förändringar är en informationsresurs som är utformad för att främja en förståelse av förändringar inom arbetslivet, sysselsättning, jobbskapande och omstrukturering. Det inrättades 2001 vid Eurofound med Europaparlamentets, kommissionens och arbetsmarknadens parters fulla stöd.

Roll

Europeiskt centrum för övervakning av förändringars uppdrag är att rikta strålkastaren mot den ekonomiska och sociala utveckling som driver på förändringar på de europeiska arbetsmarknaderna. Det betonar den roll som förändringar inom teknik, produktionsmodeller och reglering spelar i sammanhanget utveckling i den globala ekonomin. Mer specifikt gör Europeiskt centrum för övervakning av förändringar följande:

Främsta fokus

Inom Eurofounds strategiska ämnesområde om förändringar på arbetsmarknaden kommer Europeiskt centrum för övervakning av förändringar att täcka tre huvudsakliga delämnen under programplaneringsperioden 2017–2020:

Målgrupp

Europeiskt centrum för övervakning av förändringar strävar efter att bistå Eurofounds primära intressenter, däribland arbetsmarknadens parter i Europa, EU:s institutioner och medlemsstaternas regeringar, samt beslutsfattare och yrkesverksamma inom områdena sysselsättning och omstrukturering.