Public instruments to support restructuring in Europe - ERM Report 2011

Annual report
Publicerad
21 november 2011
pdf
Format
Executive summary in 26 languages
Ladda ned
Författare: 
Hurley, John; Mandl, Irene

Sammanfattning

Structural change is a general characteristic of economic development, driven by shifts in relative productivity and demand, technological or socioeconomic changes. To adapt to a changing economic environment, companies undergo restructuring to maintain or improve their compRead more
Structural change is a general characteristic of economic development, driven by shifts in relative productivity and demand, technological or socioeconomic changes. To adapt to a changing economic environment, companies undergo restructuring to maintain or improve their competitiveness and, hence, sustainability. While restructuring is essential to the dynamism of the European economy, it can entail difficulties for employees. The ERM annual report 2011 looks at the whole range of instruments available in the EU to mitigate the negative effects that it may have for both companies and employees and introduces around 400 of them in an online database. The ERM annual report also presents an overview and analysis of restructuring activities in Europe as captured by the European Restructuring Monitor (ERM).  See also the Restructuring support instruments database. An executive summary is available.
Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  98
  Referensnummer: 
  ef1165
  ISBN: 
  978-92-897-1052-7
  Katalognummer: 
  TJ-32-11-931-EN-C
  DOI: 
  10.2806/31059
  Catalogue info

  Public instruments to support restructuring in Europe - ERM Report 2011

  Författare: 
  Hurley, John; Mandl, Irene

  Structural change is a general characteristic of economic development, driven by shifts in relative productivity and demand, technological or socioeconomic changes. To adapt to a changing economic environment, companies undergo restructuring to maintain or improve their competitiveness and, hence, sustainability. While restructuring is essential to the dynamism of the European economy, it can entail difficulties for employees. The ERM annual report 2011 looks at the whole range of instruments available in the EU to mitigate the negative effects that it may have for both companies and employees and introduces around 400 of them in an online database. The ERM annual report also presents an overview and analysis of restructuring activities in Europe as captured by the European Restructuring Monitor (ERM).

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  ef11651
  Catalogue info

  Offentliga instrument som stöd för omstruktureringar i Europa - Sammanfattning

  Författare: 
  Eurofound
  I 2011 års rapport från European Restructuring Monitor (ERM) lanseras en databas med de stödåtgärder som offentliga organ och arbetsmarknadens parter kan erbjuda som hjälp när det gäller att förbereda och hantera omstruktureringar i EU-27 och Norge. Att styra om ekonomiska och mänskliga resurser till mer produktiv och lönsam verksamhet är grundläggande för att den europeiska ekonomin ska förbli dynamisk, men omstruktureringar kan medföra problem för de anställda. Därför är det viktigt att institutionerna och politiken dels underlättar nödvändiga strukturella förändringar, dels hjälper till att mildra de negativa konsekvenser som anpassningen av arbetsmarknaden kan få för både företag och anställda.


  Finns för nedladdning på 26 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar