ERM Annual Report 2013: Monitoring and managing restructuring in the 21st century

Annual report
Publicerad
03 december 2013
Format
 • Download full reportPDF
Executive summary

PDF

Sammanfattning

The 2013 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) presents a retrospective of over a decade of measuring the impact of large-scale restructuring activity in Europe. Based on a database containing details of over 16,000 large-scale restructuring events– each generally involving at least 100 job losses or gains – it paints a picture of restructuring trends across the EU Member States. The report sets out to compare activity in the period leading up to the economic and financial crisis (2003–2008) with the post-crisis period (2008–2013), in order to identify changes in restructuring practices and to pinpoint the sectors that have been disproportionately affected, in employment terms, by the global recession. Also included is a critical assessment of all ERM activities, including the two newer policy-oriented databases: public support instruments and restructuring legislation. Finally, the report places the spotlight on the phenomenon of offshoring, charting the decline in offshoring activity by European firms since the onset of the crisis. 

 • Report

  Number of Pages: 
  120
  Reference No: 
  ef1380
  ISBN: 
  978-92-897-1136-4
  Catalogue: 
  TJ-AL-13-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49326
  Catalogue info

  ERM Annual Report 2013: Monitoring and managing restructuring in the 21st century

  The 2013 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) presents a retrospective of over a decade of measuring the impact of large-scale restructuring activity in Europe. Based on a database containing details of over 16,000 large-scale restructuring events– each generally involving at least 100 job losses or gains – it paints a picture of restructuring trends across the EU Member States. The report sets out to compare activity in the period leading up to the economic and financial crisis (2003–2008) with the post-crisis period (2008–2013), in order to identify changes in restructuring practices and to pinpoint the sectors that have been disproportionately affected, in employment terms, by the global recession. Also included is a critical assessment of all ERM activities, including the two newer policy-oriented databases: public support instruments and restructuring legislation. Finally, the report places the spotlight on the phenomenon of offshoring, charting the decline in offshoring activity by European firms since the onset of the crisis.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13801
  Catalogue info

  ERM:s årsrapport för 2013: Uppföljning och hantering av omstruktureringar under 2000-talet

  Authors: 
  Eurofound
  I denna årsrapport från ERM (European Restructuring Monitor) görs en tillbakablick över mer än tio års mätningar av effekterna av storskalig omstruktureringsverksamhet i Europa. I rapporten undersöks omstruktureringstrender i EU:s medlemsstater med utgångspunkt i en databas som innehåller uppgifter om över 16 000 storskaliga omstruktureringshändelser – som var och en innebar att minst 100 arbetstillfällen gick förlorade eller tillkom. I rapporten jämförs verksamheten under perioderna före krisen (2003–2008) och efter krisen (2008–2013) för att identifiera förändringar när det gäller vilka omstruktureringsmetoder som används och för att visa vilka sektorer som i termer av sysselsättningsnivåer har påverkats mest av den globala recessionen. I rapportens sista kapitel tar man upp fenomenet utlokalisering – en av åtta typer av omstrukturering där det handlar om omstruktureringshändelser med omfattande arbetsförluster i samband med att verksamhet omflyttas eller läggs ut på entreprenad utanför landets gränser – och man noterar en minskning av europeiska företags utlokaliseringsverksamhet sedan inledningen av krisen.  Ladda ned PDF: SV (pdf 42.45 Kb)

  Available in 1 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar