Job creation in SMEs: ERM annual report 2015

Annual report
Publicerad
27 januari 2016
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to Read more

The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to employment growth. This study seeks to identify which SME types are more or less dynamic job creators and to determine their main drivers and barriers for job creation. It also examines recruitment in SMEs, the extent of public debate on job creation in SMEs, and public support instruments available to SMEs that encourage them to create jobs. The study finds that SMEs that tend to create jobs are often young, innovative, internationally active, located in urban areas and run by skilled managers with the capacity to plan and realise active growth and investment strategies. However, a combination of both external and internal company factors, rather than individual characteristics, determines the job creation potential of these companies. 

Read less

Format

 • Report

  Number of pages: 
  119
  Reference no.: 
  EF1561
  ISBN: 
  978-92-897-1434-1
  Catalogue no.: 
  TJ-AL-15-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/342142
  Catalogue info

  Job creation in SMEs: ERM annual report 2015

  The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to employment growth. This study seeks to identify which SME types are more or less dynamic job creators and to determine their main drivers and barriers for job creation.

  Format

 • Executive summary

  Reference no.: 
  EF15611
  Catalogue info

  Jobbskapande i små och medelstora företag: ERM:s årsrapport för 2015

  Author(s): 
  Eurofound

  I årsrapporten från ERM (European Restructuring Monitor) för 2015 granskas jobbskapande i små och medelstora företag. De små och medelstora företagen erkänns i allt högre grad som en drivkraft för sysselsättningen i Europa. Det finns emellertid mycket stora skillnader mellan företagen i denna grupp och alla bidrar inte lika mycket till sysselsättningstillväxten. Den här studien syftar till att kartlägga vilka typer av små och medelstora företag som är mer eller mindre dynamiska jobbskapare och att fastställa deras drivkrafter och hinder för att skapa nya jobb. Vidare granskas de små och medelstora företagens rekrytering, den offentliga debatten om jobbskapande i små och medelstora företag och det offentliga stöd som finns tillgängligt för dessa företag för att stimulera deras jobbskapande. Studien visar att de små och medelstora företag som skapar jobb ofta är unga, innovativa, internationellt verksamma, finns i stadsområden och drivs av skickliga ledare med förmåga att planera och genomföra aktiva strategier för tillväxt och investering. Det är dock en kombination av externa och interna företagsfaktorer, snarare än det enskilda företagets egenskaper, som avgör företagens potential att skapa nya jobb.

  Available for download in 22 languages

  Ladda ned

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar