Corporate communication

I riktning mot bättre arbets- och levnadsvillkor: Främja konvergens uppåt

Brochure
Publicerad
06 juli 2018
Formats and languages
 • PDF
 • Order a print copyOrder print copy
Authors: 
Eurofound

Sammanfattning

I denna broschyr ges en översikt över de verktyg och strategier som Eurofound kommer att använda under programperioden 2017–2020 för att fullgöra sitt uppdrag: ”Att tillhandahålla vetenskapligt välgrundad, opartisk, aktuell och politiskt relevant kunskap som bidrar till en bättre underbyggd politik för konvergens uppåt av levnads- och arbetsvillkoren i Europa.” Eurofound ska observera den senaste utvecklingen och tillhandahålla aktuell, ingående analys och information på dessa områden till institutioner på EU-nivå, nationella regeringar och arbetsmarknadsparter. På så sätt ska Eurofound stödja den europeiska agendan genom att tillhandahålla kunskap som bidrar till att förbättra livs- och arbetskvaliteten i Europa.

 • Full report

  Reference No: 
  EF18067
  ISBN: 
  978-92-897-1677-2
  Catalogue: 
  TJ-02-18-434-EN-N
  DOI: 
  10.2806/05670
  Catalogue info

  I riktning mot bättre arbets- och levnadsvillkor: Främja konvergens uppåt

  Authors: 
  Eurofound

  I denna broschyr ges en översikt över de verktyg och strategier som Eurofound kommer att använda under programperioden 2017–2020 för att fullgöra sitt uppdrag: ”Att tillhandahålla vetenskapligt välgrundad, opartisk, aktuell och politiskt relevant kunskap som bidrar till en bättre underbyggd politik för konvergens uppåt av levnads- och arbetsvillkoren i Europa.” Eurofound ska observera den senaste utvecklingen och tillhandahålla aktuell, ingående analys och information på dessa områden till institutioner på EU-nivå, nationella regeringar och arbetsmarknadsparter. På så sätt ska Eurofound stödja den europeiska agendan genom att tillhandahålla kunskap som bidrar till att förbättra livs- och arbetskvaliteten i Europa.

  Available formats

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar