Corporate communication

I riktning mot bättre arbets- och levnadsvillkor: Främja konvergens uppåt

I denna broschyr ges en översikt över de verktyg och strategier som Eurofound kommer att använda under programperioden 2017–2020 för att fullgöra sitt uppdrag: ”Att tillhandahålla vetenskapligt välgrundad, opartisk, aktuell och politiskt relevant kunskap som bidrar till en bättre underbyggd politik för konvergens uppåt av levnads- och arbetsvillkoren i Europa.” Eurofound ska observera den senaste utvecklingen och tillhandahålla aktuell, ingående analys och information på dessa områden till institutioner på EU-nivå, nationella regeringar och arbetsmarknadsparter. På så sätt ska Eurofound stödja den europeiska agendan genom att tillhandahålla kunskap som bidrar till att förbättra livs- och arbetskvaliteten i Europa.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar