Fler och bättre jobb: Mönster i sysselsättningsökningen i Europa - Sammanfattning

Under perioden 1995–2006 vände sysselsättningen kraftigt uppåt i större delen av Europa. Denna broschyr ger en översikt över de viktigaste resultaten från den forskning kring sysselsättningsökningen som bedrivits under en tioårsperiod, som utgör den första delen av rapporten från ERM (European Restructuring Monitor) från 2008. I den andra delen av ERM-rapporten kompletteras detta tioåriga perspektiv med en närmare analys av mönstren i strukturomvandlingen i EU och Norge under 2007, samt omfattningen av de arbetstillfällen som därefter skapats respektive försvunnit.Ladda ned PDF: SV (pdf 55.21 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar