Arbetsvillkor i EU: Anställningstrygghet och anställbarhet - Sammanfattning

Efter 2005 års undersökning utförde institutet ytterligare ingående analyser av dess resultat som gällde centrala teman som rör arbetsvillkoren i EU. Ett av de teman som utforskades var anställningstrygghet och anställbarhet (flexicurity) och de långtgående konsekvenserna för samhället och arbetsmarknaden i sin helhet. Forskningen använde fyra indikatorer för att utforska flexicurity: objektiv otrygghet i arbetet, subjektiv otrygghet i arbetet, anställbarhet samt sårbarhet. Denna broschyr sammanfattar de främsta utmaningar som flexicurity medför och ger en översikt av forskningens främsta resultat.Ladda ned PDF: SV (pdf 49.78 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar