Arbetsvillkor i EU: Arbetsorganisation - Executive summary

Efter 2005 års undersökning utförde institutet ytterligare ingående analyser av dess resultat som rörde centrala teman gällande arbetsvillkoren i EU. De mångfaldiga arbetsorganisationsformerna i Europa var ett av de teman som utforskades och är ämnet för denna rapport. I detta syfte har resultaten av undersökningen analyserats för att kartlägga skillnader inom de främsta formerna av arbetsorganisation i EU:s länder, med undersökning av strukturella, demografiska och tvärnationella kännetecken som bidrar till att definiera de olika formerna, liksom utforskning av sambandet mellan arbetsorganisation och de olika dimensionerna av arbetskvalitet och sysselsättning. I studien ingår en analys av sambanden mellan arbetsorganisation och personalförvaltningsmetoder, tillsammans med en undersökning av arbetsorganisation i små verksamheter och i ”icke-marknadssektorer” – t.ex. institutioner för offentlig förvaltning och socialförsäkring, utbildning, hälsooch sjukvård samt socialtjänst.Ladda ned PDF: SV (pdf 47.2 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar