Arbetsvillkoren för en åldrande arbetskraft - Sammanfattning

Efter 2005 års undersökning utförde institutet ytterligare ingående analyser av dess resultat som gällde centrala teman som rör arbetsvillkoren i EU. Ett av de teman som utforskades var den allt äldre arbetskraften och de långtgående konsekvenserna för samhället och arbetsmarknaden i sin helhet. Studien framhävde fyra faktorer som är centrala för utformningen av den europeiska arbetskraftens ålderstruktur: att sörja för karriärutveckling och anställningstrygghet, upprätthålla och främja arbetstagares hälsa och välbefinnande, utveckla färdigheter och kompetenser, samt att förena arbete och fritid. Denna broschyr sammanfattar de främsta utmaningar som den allt äldre arbetskraften medför och ger en översikt av forskningens främsta resultat.Ladda ned PDF: SV (pdf 47.04 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar