Förändringar av sysselsättningsstrukturen i Europa under den globala finanskrisen - Sammanfattning

Denna rapport innehåller en redogörelse för finanskrisens inverkan på sysselsättningen i EU 27, och beskriver förändringarna av sysselsättningsnivåerna från andra kvartalet 2008 till andra kvartalet 2010 och hur dessa förändringar fördelade sig i lönespektrumet. I rapporten konstateras att sysselsättningen fortsatte att öka inom de högst betalda yrkena, främst inom kunskapsintensiva tjänster och företagstjänster. En nedgång i antalet arbetstillfällen på den mellersta lönenivån inom byggnads- och tillverkningssektorerna ledde samtidigt till minskad sysselsättning i mitten av lönespektrumet. Fler män än kvinnor förlorade sina arbeten, medan flest nya arbetstillfällen skapades för äldre arbetstagare. Samtidigt som deltidsarbete har blivit vanligare inom hela lönespektrumet har merparten av sysselsättningstillväxten sedan 2009 utgjorts av tillfälliga arbetstillfällen (med lägre löner).Ladda ned PDF: SV (pdf 46.22 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar