Femte undersökningen om arbetsvillkor

Arbete spelar en central roll i människors liv, för företags verksamhet och för samhället som helhet. Att förbättra arbetskvalitet och arbetsvillkor har länge stått i förgrunden för EU:s politik, senast i Europa 2020-strategin för ”smart och hållbar tillväxt för alla”. I den femte europeiska undersökningen om arbetsvillkor (EWCS) undersöks så skiftande ämnen som fysiska risker, arbetstid, könssegregering, balans mellan arbetsliv och privatliv, arbetstagarrepresentation, arbetsorganisation, stress på arbetet, kompetensutveckling och lön samt hälsa och välbefinnande. Undersökningen kartlägger trender i fråga om arbetsvillkor, identifierar viktiga riskfaktorer och belyser frågor som förtjänar politisk uppmärksamhet. Den femte undersökningen baseras på intervjuer med 44 000 arbetstagare i 34 europeiska länder och utgör en rik källa till information och analys av alla aspekter av arbete i dagens Europa.Ladda ned PDF: SV (pdf 36.71 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar