Arbetsorganisation och förändringar - Sammanfattning

Innovationer i arbetsorganisation kan optimera produktionsprocesserna i företag och förbättra de anställdas allmänna upplevelser av arbetet. I den här rapporten utforskas sambanden mellan förändringar av arbetsorganisationen – högpresterande arbetssystem – och fördelarna för såväl anställda som organisationer. Den bygger på en analys av fallstudier som gjorts i 13 medlemsstater i Europeiska unionen, där arbetsplatsinnovationer har gett positiva resultat. Högpresterande arbetssystem som bygger på slimmad administration, teamarbete, flexibla arbetsmetoder, omgörning av arbetsplatser och medverkan från arbetstagarnas sida var de system som oftast hade samband med större produktivitet i företaget, bättre servicekvalitet och minskade driftskostnader.Ladda ned PDF: SV (pdf 40.64 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar