Sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor – översiktsrapport

Den sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor bygger på erfarenheten från de tidigare fem undersökningarna för att skapa en omfattande bild av arbete i Europa utifrån länder, yrken, sektorer och åldersgrupper. EU:s prioriteringar inom sysselsättningspolitik syftar till att öka sysselsättningen, förlänga arbetslivet, öka kvinnors deltagande, utveckla produktivitet och innovation och anpassa politiken till den digitala utvecklingen. Hur framgångsrik denna politik blir beror inte enbart på förändringar på den externa arbetsmarknaden utan även på om goda arbetsförhållanden och en bra arbetskvalitet kan utvecklas. I undersökningens resultat lyfts urval och omfattning fram i fråga om åtgärder som politiska aktörer kan utveckla för att ta itu med dagens utmaningar. I analysen undersöks resultaten med hjälp av sju index för arbetskvalitet – fysisk miljö, arbetsintensitet, arbetstidskvalitet, social miljö, kompetens och självbestämmande samt framtidsutsikter och inkomster – och arbetstagarna kategoriseras i fem typiska profiler när det gäller arbetskvalitet. Baserat på personliga intervjuer med 43 850 arbetstagare i 35 europeiska länder försöker man i den sjätte europeiska undersökningen om arbetsvillkor att fånga arbetets mångfacetterade dimensioner i Europa i dag.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar