Långtidsarbetslöshet bland ungdomar: utmärkande drag och politiska lösningar

Ungdomsarbetslösheten har minskat betydligt från 2014, men den senaste ekonomiska krisen har skapat en stor grupp långtidsarbetslösa ungdomar, som utgör nästan en tredjedel av alla arbetslösa ungdomar. I denna rapport ges en uppdaterad översikt av arbetsmarknaden för ungdomar under 2016 och en genomgång av det senaste årtiondets trender. Orsakerna till långtidsarbetslöshet, både på sociodemografisk och makroekonomisk nivå, undersöks. I studien konstateras att långtidsarbetslöshet kan ha allvarliga konsekvenser för ungdomar, däribland för inkomst och sysselsättning samt för flera aspekter på deras välbefinnande. Rapporten avslutas med en genomgång av utvalda politiska åtgärder som nyligen genomförts i tio medlemsstater i syfte att hindra ungdomar från att bli långtidsarbetslösa eller, om de redan befinner sig i denna situation, att återintegrera dem på arbetsmarknaden eller i utbildning.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar