Labour market change

Levnadslön som begrepp och i praktiken

Levnadslön har definierats som en inkomst som ger en anställd en grundläggande men socialt godtagbar levnadsstandard. Under de senaste årtiondena har initiativ för levnadslön skapats i ett fåtal i huvudsak engelsktalande länder, däribland Storbritannien och Irland. Dessa initiativ är en reaktion på de otillräckliga inkomsterna för många arbetande hushåll som är beroende av befintliga lagstadgade minimilöner. I initiativen fastställs metoder för att beräkna en lön som skulle göra det möjligt för löntagare och deras anhöriga att leva ett värdigt liv i enlighet med bestämmelserna om rättvis lön som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som antogs 2017. Denna rapport ska ge beslutsfattarna praktisk vägledning om begreppet levnadslön.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar