Industrial relations

Att mäta variationer i fråga om EU:s arbetsmarknadsrelationer: en kvantitativ analys

Printer-friendly version

I tidigare forskning från Eurofound fastställdes fyra centrala aspekter av arbetsmarknadsrelationer: företagsdemokrati, industriell konkurrenskraft, social rättvisa och kvalitet avseende arbete och sysselsättning. Syftet med denna rapport är att skapa en uppsättning indikatorer som mäter ländernas prestationer inom dessa fyra aspekter av arbetsmarknadsrelationer och ta fram en typologi över systemen för arbetsmarknadsrelationer som gör att tendenser kan analyseras länder emellan. Rapporten fokuserar främst på företagsdemokrati, som i det här sammanhanget ses som arbetsmarknadsrelationernas mest centrala aspekt och den mest önskvärda modellen när det gäller styrningen av arbete och sysselsättning.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely